Acid benzoic C6H5COOH 98%

Acid benzoic là một chất rắn tinh thể màu trắng, tan được trong nước nóng và trong metanol, dietylete. CTHH: C6H5COOH hoặc C7H6O2, CAS: 65-85-0, hàm lượng: 98%. Làm chất bảo quản trong thực phẩm, y học, thuốc nhuộm, sản xuất thuốc sâu, thuốc cỏ…

 

Liên hệ mua hàng:

0906 126 128 0979 900 666
Hotline 1: 0979 900 666
Hotline 2: 0968 601 483
Hotline 3: 0906 126 128