Axit Thickerner Berol

Axit Thickerner Berol là một loại chất tạo đặc trong axit, được sử dụng để làm đặc axit. Nó là một hỗn hợp của các phức chất hữu cơ và không hữu cơ.

 

Liên hệ mua hàng:

0906 126 128 0979 900 666
Hotline 1: 0979 900 666
Hotline 2: 0968 601 483
Hotline 3: 0906 126 128